Infrastrukturminister Anna Johansson om regeringens initiativ på infrastrukturområdet

Järnvägens underhåll är en av regeringens prioriterade frågor inom infrastrukturområdet. Det säger infrastrukturminister Anna Johansson. Hon lyfter även tonnageskatt och flygskatt som andra prioriterade frågor för regeringen.

Näringsdepartementet,
25 november 2014