Infrastrukturministern besöker Norra Älvsborg

Fredag 12 februari besöker Anna Johansson Alingsås och Trollhättan. Hon kommer att göra företagsbesök och diskutera regionens behov med näringsliv och beslutsfattare.