Infrastrukturministern besöker Tesla Motors i Upplands Väsby

Onsdag 2 mars besöker Anna Johansson Tesla Motors i Upplands Väsby. Regeringen arbetar för att transportsektorns andel av utsläppen ska minska och nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Därför är verksamheter som Tesla Motors intressant att höra mer om.