Infrastrukturministern besöker Västtrafik

Måndagen den 9 november träffar Anna Johansson ledningen för Västtrafik för att diskutera järnvägsfrågor och höra mer om deras arbete. Därefter får infrastrukturministern en rundtur. Västtrafik AB är Sveriges tredje största företag och har hand om kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Anna Johansson