Infrastrukturministern bjuder in till möte om svensk flygstrategi

Näringsdepartementet har under året påbörjat ett arbete med att ta fram en svensk flygstrategi. Med anledning av det bjuder infrastrukturminister Anna Johansson in flygbranschen, myndigheter och andra relevanta aktörer till ett första flygstrategimöte tisdagen den 27 oktober. Under mötet kommer flyget och dess möjligheter och framtidsutmaningar att diskuteras. Inspel från deltagarna är en del i arbetet med strategin.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Anna Johansson