Infrastrukturministern inviger dubbelspår mellan Skutskär- Furuvik

Imorgon inviger Anna Johansson dubbelspåret mellan Skutskär och Furuvik tillsammans med Trafikverkets ställföreträdande generaldirektör Stefan Engdahl, kommunstyrelseordförande från Gävle och Älvkarleby kommuner samt landshövding Per Bill.