Infrastrukturministern inviger fossilfri mack i Norrköping

Onsdagen den 24 juni besöker Anna Johansson Norrköping. Under besöket gör hon först ett företagsbesök på Alfredssons Transport AB och inviger därefter Sveriges första biobränsletankstation.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Anna Johansson