Infrastrukturministern inviger motorväg E6 Tanum

Måndagen den 6 juli talar Anna Johansson på invigningen av E6 Världsarvet Tanum i Bohuslän. E6 Världsarvet Tanum är en sträcka mellan Pålen och Tanumshede som byggts ut till motorväg för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet. Sträckan är den sista etappen i motorvägsbygget innan hela E6 genom Bohuslän är utbyggd, från Oslo till Köpenhamn, via Göteborg.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Anna Johansson