Infrastrukturministern och bostadsministern diskuterar höghastighetståg och bostadsbyggande i Almedalen

Måndagen den 29 juni medverkar Anna Johansson och Mehmet Kaplan i Sverigeförhandlingens seminarium i Almedalen på temat ”Löser höghastighetståg bostadskrisen?”. Ministrarna kommer att samtala om hur Sverige kan bygga en järnväg som inte bara innebär snabba och hållbara transporter, utan som också skapar andra samhällsnyttor som ökat bostadsbyggande.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Anna Johansson, Mikael Damberg