Infrastrukturministern talar på FN:s sjöfartsorganisation i London

Den 23-24 november deltar Anna Johansson i FN:s sjöfartsorganisation, International Maritime Organization, IMO:s generalförsamling. Syftet är att främja Sveriges kandidatur till att bli invald i IMO:s råd som är det högsta beslutande organet.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Anna Johansson