Infrastrukturministern talar på trafiksäkerhetskonferens

I morgon den 27 april medverkar Anna Johansson på Trafikverkets årliga trafiksäkerhetskonferens. Hon kommer i sitt tal att lyfta fram regeringens intensifierade arbete för ökad trafiksäkerhet och arbetet med den nationella cykelstrategin.