Infrastruktursatsningar kräver långsiktighet

Svenska regeringars investeringsbeslut avseende infrastruktur har sedan många år tillbaka varit samhällsekonomiskt ineffektiva och stora resurser har lagts på mindre lönsamma projekt. Det visar Finanspolitiska rådets årliga rapport om frågeställningar kring infrastrukturfrågor. Svenskt Näringsliv välkomnar slutsatserna i rapporten, skriver Mårten Bergman, expert på infrastrukturfrågor.