Inga fler riksintressen bör få pekas ut – ännu

Statliga myndigheter bör inte få peka ut några nya områden av riksintresse förrän hela systemet för riksintressen gjorts om. Det skriver SKL i ett yttrande.