Inga ramavtal för upphandlingsverktyg

Högsta Förvaltningsdomstolen har meddelat att Ekonomistyrningsverket (ESV) inte får något prövningstillstånd i Kammarrätten, för det överprövade tilldelningsbeslutet för upphandlingsverktyg. Det betyder att ESV inte kan teckna något ramavtal för upphandlingsverktyg.