Ingen diskriminering av abortvägrande barnmorska

Region Jönköpings län har inte diskriminerat en barnmorska som meddelat att hon vägrar att delta i abortvård på grund av sin tro. AD avslår barnmorskans krav på skadestånd. Also in English.