Inget krav på att lämna delårsrapport

Myndigheterna som omfattas av internrevisionsförordningen behöver inte längre upprätta någon delårsrapport. Däremot ska alla myndigheter säkerställa att deras redovisning är fullständig vid utgången av varje kvartal. Ni kan få stöd i arbetet av Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) handledning för periodiseringar. Kravet på delårsrapport finns fortfarande kvar för affärsverken.