Inget längre fredat från statens intrång

Vi är på väg mot ett omfattande övervakningssamhälle, skriver Elin Venholen, rättspolitisk talesperson Cuf. EU-förslaget ”chat control” är bara ett av flera exempel. 

Det hävdar Elin Venholen, rättspolitisk talesperson, Centerpartiets ungdomsförbund (CUF) som beklagar att regeringen nyligen uttryckte sitt stöd för ”chat control”, förslaget från EU-kommissionen som innebär att samtliga digitala kommunikationsvägar som Facebook och Whatsapp ska övervakas.  

– Att regeringen är villig att göra så omfattande intrång i medborgarnas privatliv går i linje med den nationella kriminalpolitiken. Vi kan inte blunda för riskerna med det övervakningssamhälle som regeringen vill skapa, framhåller Elin Venholen.

FRA-lag underkändes

Hon pekar på att Sveriges FRA-lagstiftning underkändes av Europadomstolen för ungefär två år sedan. Ändå har övervakningen och tvångsmedelsanvändningen ökat sedan dess. 

Både Socialdemokraterna och Tidöpartierna vill införa utökade möjligheter att använda hemliga och preventiva tvångsmedel för brottsbekämpning. 

Syftet med ”chat control” sägs vara att motverka sexualbrott mot barn. Debattören skriver:

”Det är ingen som inte inser vikten av att motverka och bekämpa sexualbrott mot barn. Men ett förslag som ska övervaka en otroligt stor mängd kommunikationsvägar kan inte på samma gång vara effektivt. En stor mängd material kommer att samlas in helt i onödan.”

Hon avslutar:

– Att regeringen stöttar ’chat control’ visar att de helt har tappat fattningen av vad som är proportionerligt.

Det ursprungliga inlägget var publicerat i Expressen den 16 apr 2023.

Läsa hela debattartikeln här.