Inköp del av civila försvaret

– Utnyttja den dragkraft vi kan få i samhällsdebatten just nu och arbeta för att inköp faktiskt börjar betraktas en del av det civila försvaret. Den uppmaningen riktar ordföranden i Sveriges Offentliga Inköpare, SOI, Martin Kruse, till medlemmarna i ett nyhetsbrev.

Martin Kruse, SOI-ordförande. Foto: SOI.

Mot bakgrund av konferensen Folk och Försvar och den efterföljande debatten tycker han att det nu är läge för alla som jobbar med offentliga inköp, att kritiskt granska de egna processerna och arbetssätten, lyfta risker i organisationerna, och föreslå förändringar och förbättringar som gör försörjningsverksamheten mer robust och effektiv även i under okända eller mer svårbedömda förutsättningar.

– Jag vågar lova att sådana åtgärder kommer att förbättra verksamheten också i fred och välstånd, fastslår SOI-ordföranden.

Gör samhället starkt

Han menar också att SOI som ideell förening redan utgör en del i det som gör ett samhälle starkt, tillsammans med idrottsklubbar, studieförbund, musikföreningar, med mera.

– Vi utgör en struktur delvis utanför de formella organisationerna som står för erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och stöd för varandra inom offentligt inköp och goda affärer, det minskar definitivt samhällets sårbarhet ur ett inköpsperspektiv. SOI är ett armeringsjärn i samhällsfundamentet, avslutar Martin Kurse sina rader i nyhetsbrevet.

Årskonferens i april

I Nyhetsbrevet berättas det också att anmälan till SOI:s årskonferens 16-18 april 2024 snart kommer att öppnas. Årets konferens genomförs på Malmö Live och organisationen utlovar ”ett späckat program med intressanta talare”. Som vanligt blir det en mix av inspirationstalare och medlemmar som delar med sig från verkligheten, hälsar styrelsen.