”Innovation motverkas i vården”

Dagens finansieringsmodell i vården motverkar innovation. Det hävdar Therese Hazelius, Vd, Swedish Labtech, branschorganisationen för företag inom diagnostik, laboratorieutrustning, analys och bioteknik.

Therese Hazelius.

Therese Hazelius och Swedish Labtech menar att för att en innovation ska ge verklig nytta i vården och ytterst för patienterna räcker det inte med att den utvecklas och tas fram. Det räcker inte ens att den finns tillgänglig i stor skala. Det krävs också att den kommer till faktisk användning.

Man pekar på att sjukvården i dag finansieras av regionerna. Antingen sker det genom en ersättning till klinikerna, baserad på hur många behandlingar de utför enligt en bestämd prislista, alternativt får de en summa som ska finansiera all verksamhet. ”Oavsett modell blir resultatet att klinikerna pressas av regionen till ett absolut minimum – det finns ju ingen alternativ uppdragsgivare”, konkluderar Therese Hazelius.

Hon skriver på debattplats i Nya Wermlands Tidning (NWT):

En konsekvens av denna finansieringsmodell är att få kliniker vill lägga pengar på att investera i någonting nytt. Varje ny investering innebär ett ännu mindre utrymme till den ordinarie verksamheten, medan varje effektivisering av verksamheten som en investering medför kan leda till en minskad ersättning från regionen.

På så sätt motverkar modellen innovation, menar debattören. 

Texten uppdateras. OFFENTLIGA AFFÄRER söker Therese Hazelius med frågor.