Innovationsrådet ska stärka Sveriges konkurrenskraft

Innovationsrådets uppgift är att utveckla Sverige som innovationsnation och stärka Sveriges konkurrenskraft. Statsminister Stefan Löfven är ordförande i Innovationsrådet som består av fem ministrar och tio ledamöter från näringslivet och akademin. I dag har Innovationsrådet sitt första möte på Harpsund. På dagordningen står det statliga riskkapitalet.
– Riskkapitalet är i dag är uppdelat på för många aktörer och det är väldigt viktigt att det kommer in i rätt skede i utvecklingen av nya innovationer och företag, säger statsminister Stefan Löfven.

Mer om Innovationsrådet
Debattartikel: Här är mina nya innovationsrådgivare

Statsrådsberedningen,
24 februari 2015