Innovationsvänlig upphandling – för nytänkande i offentlig sektor

En ny praktisk vägledning som tagits fram av Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet visar med hjälp av konkreta tips och inspirerande exempel hur myndigheter kan inkludera innovationer i sina upphandlingar.
Många upphandlande myndigheter vill utnyttja den starka innovationskraft som finns hos nytänkande företag på marknaden. Målet är att ta fram bättre och mer kostnadseffektiva lösningar, produkter och tjänster som medborgarna kan ha nytta av. Dock råder det osäkerhet kring möjligheterna att säkerställa att innovativa lösningar verkligen får genomslag och inte utestängs eller missgynnas.