Inre drivkrafter styr företagens miljöarbete


I debatten om hur näringslivet ska minska miljöpåverkan ses ofta tuffa regleringar som lösningen. Företagen själva lyfter fram marknadskrafter och inre drivkrafter som styrande för miljöarbetet. Det blev tydligt att vi behövde en förändring för att överleva överhuvudtaget, konstaterade, Jonas Larsson, miljöchef på SSAB.