Insamling av avfall ingen skräpfråga


Regeringen vill återinföra en kommunalt monopol för insamling av förpackningsavfall och returpapper. Under 22 år har näringslivet investerat i, byggt upp och utvecklat system som lett till att Sverige idag är bland de länder som är bäst på att samla in och återvinna avfall. Om vi ska nå miljömålen är måste näringslivet behålla ansvaret.