Inskränkningar i rätten till abort är oacceptabelt

Replik på debattartikel, Aftonbladet, 13 november
Rätten till vård och hälsa är en mänsklig rättighet. Sexuell och reproduktiv hälsa – där abort är en del – är också en grundläggande rättighet. Det är däremot inte en mänsklig rättighet att själv avgöra vilka arbetsuppgifter man vill utföra inom ett yrke, skriver statsråden Gabriel Wikström och Åsa Regnér.

Debattartikel från Socialdepartementet, Gabriel Wikström, Åsa Regnér