Inspiration och goda exempel från en effektivare statsförvalting

Ekonomistyrningsverket (ESV) har uppdaterat webbplatsen med ett nytt avsnitt om att effektivisera verksamheten. Beskrivningen av hur myndigheterna kan arbeta med effektiviseringar grundar sig på erfarenheterna från ESV:s arbete med att identifiera goda exempel på ökad effektivitet i statsförvaltningen.