Inspiration om skolgång för nyanlända elever

Många kommuner tar emot allt fler nyanlända elever. Nu presenterar SKL och Skolverket ett gemensamt inspirationsmaterial för skolpersonal, politiker och förvaltning.