Interimtjänster

Rätt konsult på rätt plats, upphandlingsstöd för konsultuppdrag utifrån ditt specifika behov. Vi hjälper dig och din organisation då ni tillfälligt behöver stöd i en förändringsprocess eller i en hastigt uppkommen situation som behöver stabiliseras.

Idag väljer allt fler inom offentlig sektor att anlita ett konsultföretag som kan erbjuda kvalitetssäkrade lösningar med upphandlingsexperter med rätt kompetens till behovet. Vi finns där då ni behöver stabilisera en hastigt uppkommen situation på upphandlings/inköpsavdelningen. Våra kompetenta konsulter går in din verksamhet som ett kvalificerat stöd under så lång period som du bedömer nödvändigt.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig