Internationell granskning av Sveriges arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansmarknadsminister Per Bolund träffade fredagen den 10 juni en delegation från den mellanstatliga organisationen Financial Action Task Force (FATF) under ledning av Tom Neylan. FATF utvärderar Sveriges arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism och har under drygt två veckor genomfört ett platsbesök i Stockholm.