Internationell konferens om lärdomar av krisen

Den 11 augusti arrangerade Finansdepartementet konferensen "The Great Recession – Moving Ahead". Forskare och tjänstemän deltog för att utbyta erfarenheter och lärdomar från den allvarliga finansiella och ekonomiska kris som världsekonomin upplevt. Bland talarna fanns Stanley Fischer från Federal Reserve, Carmen Reinhart från Harvard och Frank Smets från Europeiska centralbanken.

Mer från konferensen, presentationsbilder m.m.

Finansdepartementet,
7 augusti 2014