Internationella studenter – en lösning för Göteborgs kompetensförsörjning? Frukostseminarium i Göteborg 10/3

Idag åker 9 av 10 internationella studenter hem efter fullföljda studier. Hur kan vi få fler att stanna och satsa på karriär i Sverige och Göteborgsregionen? Välkommen på ett frukostseminarium som lyfter hur vi kan attrahera och behålla fler internationella studenter för minskade kompetensbrister.