Internationella toppolitiker studerar välfärden

I veckan kommer 20 toppolitiker från olika länder att möta sina svenska mentorer. Besöken är ett led i att utbyta erfarenheter och öka kunskapen om välfärd och politiskt ledarskap.