Internationellt samarbete

Ett gränsöverskridande samarbete är en förutsättning för att möta de utmaningar som Sverige och svenska regioner står inför i form av ökad global konkurrens och miljöpåverkan.
Från Näringsdepartementet