ISS blir ny leverantör till Gävleborgs läns landsting

ISS har vunnit en upphandling avseende Gävleborgs läns landsting, som innebär att ISS kommer att sköta lokalvården i samtliga lokaler där sjuk-, hälso- och tandvård bedrivs i Gävleborgs län.
Avtalet, som träder i kraft den 1 februari 2015, är tecknat på fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år.