ISS förstärker ledningsgruppen med två nya medlemmar

ISS förstärker den svenska ledningsgruppen med två nya medlemmar och välkomnar Ulrika Södergren Andersson och Patrick Svensson.