ISS publicerar studie om trender och utmaningar inom framtidens offentliga sektor

Hur skall den offentliga sektorn kunna upprätthålla en hög nivå på välfärdstjänsterna – till en åldrande befolkning med allt större och fler individuella krav – och till lägre kostnad? Detta är den viktigaste frågan i en ny white book som heter ”ISS 2020 Vision – Future of Public Sector Outsourcing”.