It-minister talade på träff om ESV:s it-uppdrag

Ekonomistyrningsverket fick i början av året i uppdrag av regeringen att jämföra myndigheternas it-kostnader och kartlägga strategiska it-projekt. Vi kommer genomföra uppdraget i nära samarbete med myndigheterna och inledde arbetet med en uppstartsträff för berörda myndigheter. Mehmet Kaplan, it-minister, fanns på plats och lyfte upp att myndigheterna behöver digitalisera, eftersom det ligger i medborgarnas intresse.