It- och telekomfrågor på EU-möte

Huvudfrågorna på mötet den 7 december är nät- och informationssäkerhet och översynen av EU:s telekomregler. It-minister Mehmet Kaplan representerar Sverige vid rådsmötet i Bryssel.