It-revisioner minskar risken för problem med administrativa systemlösningar

Ekonomistyrningsverket (ESV) har genomfört it-revisioner av de lösningar som omfattas av de statliga ramavtalen för e-handelstjänst.