Ja till jämställdhet – nej till myndighet

Ja till en nationell struktur för att följa upp, samordna och stödja genomförandet av jämställdhetspolitiken – men nej till en ny jämställdhetsmyndighet.