Jämställda pensioner?

I en första fas presenteras i denna skrivelse en bred analys utifrån nio olika områden.
Pensionsgruppen kommer med utgångspunkt i analysen fortsätta arbetet med jämställda pensioner. Förhoppningen är att denna antologi med analyser ska ge inspiration till breda diskussioner och inspel om jämställdhet i allmänhet och jämställda pensioner i synnerhet.