Jämställda pensioner

Pensionsgruppen tar helhetsgrepp på ojämställda pensioner. Inom ramen för den pågående pensionsöversynen har Pensionsgruppen beslutat om ett nytt delprojekt, Jämställda pensioner, som ska tackla utmaningen med de stora skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner.