Jämställdhet blir nytt delprojekt inom pensionsöversynen

Pensionsgruppen har beslutat om ett nytt delprojekt inom ramen för den pågående pensionsöversynen. Delprojektet Jämställda pensioner syftar till att analysera och bemöta skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner.

Pressmeddelande: Jämställdhet blir nytt delprojekt inom pensionsöversynen

Socialdepartementet,
6 maj 2015