Jämställdhet diskuteras på informellt EU-möte

Fredagen den 17 juli deltar jämställdhetsminister Åsa Regnér på det informella ministerrådsmötet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) för att diskutera jämställdhet på arbetsmarknaden.
Pressmeddelande Från Socialdepartementet, Åsa Regnér