Jämställdhet och barn när Åsa Regnér besöker Japan

Jämställdhet och barnfrågor står i fokus när Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér besöker Japan mellan den 13 och16 oktober. Åsa Regnér kommer att ha överläggningar med japanska regeringsföreträdare och parlamentariker och även delta i en rundabordsdiskussion om jämställdhet.

Artikel på webbplatsen från Socialdepartementet, Åsa Regnér