Jämställdhet och barnrättsfrågor i fokus under Åsa Regnérs Japanbesök

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér besöker Japan den 13-16 oktober för att diskutera framför allt frågor som rör jämställdhet och barnrätt. Ministern kommer bland annat att träffa japanska regeringsföreträdare och parlamentariker, besöka UN Womens Tokyokontor samt vara huvudtalare vid Sweden Kids Week in Japan.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Åsa Regnér