Jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet 2016–2020

Som ett led i att förverkliga jämställdhetspolitikens mål har regeringen fattat beslut om jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet 2016-2020.