Jämställdhetsminister Åsa Regnér talar idag i FN:s generalförsamling

Idag tisdag talar jämställdhetsminister Åsa Regnér i FN:s generalförsamling under kvinnokommissionens (Commission on the status on women) pågående möte i New York.