Jämställdhetsminister Regnér kommenterar antagna slutsatser efter FN:s Kvinnokommissions möte

Vid FN:s Kvinnokommissions (CSW) 60:e möte, som pågick 14-24 mars i New York, antogs slutsatser som uppmanar till att integrera jämställdhet i genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Bland annat understryks vikten av att bekämpa alla former av våld mot kvinnor och flickor, att involvera män och pojkar i jämställdhetsarbetet samt kvinnors och flickors hälsa inklusive SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter).