Jämställdhetspolitiken behöver tydligare styrning

I dag överlämnade Jämställdhetsutredningen sitt betänkande till jämställdhetsminister Åsa Regnér. Trots att utvecklingen har gått framåt på en del områden, visar utredningen att det kvarstår många utmaningar för att samhället ska bli jämställt. Mäns våld mot kvinnor har inte minskat och arbetsmarknaden är fortfarande i hög grad könsuppdelad. Utredningen bedömer att en jämställdhetsmyndighet behövs samt nya mål för jämställdhetspolitiken.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Åsa Regnér