Jämställt föräldraskap för ett jämställt arbetsliv

Om mödra- och barnhälsovården stödjer pappor att vara mer delaktiga föräldrar kan det bidra till ett mer jämställt föräldraskap. Det gynnar också barns hälsa, visar en ny rapport från SKL.